Lista recenzentów "Przeglądu Historycznego" za rok 2018

Prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej

Anna Brus

Prof. dr hab. Wiesław Caban

Prof. dr hab. Tadeusz Cegielski

Dr hab. Bożena Czwojdrak

Dr Bartłomiej Dźwigała

Prof. dr hab. Sławomir Gawlas

Prof. dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz

Prof. dr hab. Jan Grabowski

Prof. dr hab. Dariusz Jarosz

Dr Adrian Jusupović

Dr hab. Jerzy Kaliszuk

Dr hab. Tomasz Kamusella

Dr Krzysztof Kossarzecki

Prof. dr hab. Wojciech Kriegseisen

Dr Grzegorz Krzywiec

Dr Piotr Kurpiewski

Dr hab. Grzegorz Miernik, prof. UJK

Prof. dr hab. Krzysztof Ożóg

Dr Magdalena Piwocka

Prof. dr hab. Andrzej Pleszczyński

Prof. dr hab. Stanisław Rosik

Dr hab. Aleksandra Skrzypietz

Dr hab. Bogumił Szady, prof. PAN

Prof. dr hab. Grażyna Szelągowska

Dr Hanna Węgrzynek

Prof. dr hab. Zofia Zielińska

Dr hab. Paweł Żmudzki