Strona główna

  • Przegląd Historyczny to jedno z najsłynniejszych i najstarszych czasopism historycznych w Polsce. Założony został w 1905 roku w Warszawie i początkowo był wydawany przez znane warszawskie przedsiębiorstwo wydawnicze Gebethnera i Wolffa. W skład pierwszego kolegium redakcyjnego weszli wybitni naukowcy: Ignacy Chrzanowski, Samuel Dickstein, Aleksander Jabłonowski, Stanisław Kętrzyński, Aleksander Kraushar, Franciszek Pułaski, Władysław Smoleński i Wacław Sobieski.
  • W 1906 roku Przegląd stał się oficjalnym czasopismem założonego właśnie Towarzystwa Miłośników Historii. Pierwszym prezesem TMH wybrany został Aleksander Jabłonowski, po nim zaś do 1939 roku kolejno A. Kraushar (od 1912), i S. Kętrzyński (od 1933), wszyscy należący do grona twórców Przeglądu.

  • Redaktorami Przeglądu przez ponad 100 lat jego istnienia byli: Jan Karol Korwin-Kochanowski (od 1905), Marceli Handelsman i Stanisław Kętrzyński (1917-1939), Janusz Woliński (1946-1952), Stefan Kieniewicz (1952-1992), Andrzej Wyrobisz (1993-2003), Włodzimierz Lengauer (2003-2012), Jerzy Kochanowski (2013-2018), Krzysztof Skwierczyński (2019-2021), a obecnie (od 2022) Marek A. Janicki.
  • Od 1994 r. "Przegląd Historyczny" (ISSN 0033-2186) jest czasopismem Instytutu Historycznego UW i Towarzystwa Miłośników Historii, publikowanym przez Wydawnictwo DiG.
  • Numery archiwalne "Przeglądu Historycznego" z lat 1905-2007 dostępne są TUTAJ .