Kontakt

Uniwersytet Warszawski
Wydział Historii
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
email Redakcji: przegladhistoryczny@uw.edu.pl
tel. (22) 55 24 542