Krzysztof Skwierczyński

Krzysztof Skwierczyński (1971- ). Od 1997 sekretarz i członek Redakcji „Przeglądu Historycznego”, od 2013 zastępca Redaktora Naczelnego, od 2019 Redaktor Naczelny.

Krzysztof Skwierczyński

Historyk, mediewista. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii społecznej średniowiecza, historii średniowiecznego Kościoła oraz seksualności wieków średnich. Zajmuje się także wpływami chrześcijańskiego Zachodu na kulturę Polski wczesnopiastowskiej.

Studia w Instytucie Historycznym UW ukończył w 1995 r., pod kierunkiem prof. Romana Michałowskiego napisał pracę magisterską poświęconą topografii sakralnej miast w średniowieczu. Rozprawę doktorską poświęconą reformie gregoriańskiej w Polsce (promotor: prof. Roman Michałowski) obronił w 2004 r. Habilitację uzyskał w roku 2012 na podstawie książki Mury Sodomy. Piotra Damianiego Księga Gomory i walka z sodomią wśród kleru. W latach 1996-2020 pracował w Instytucie Historycznym UW, od 2004 jako adiunkt, od 2019 profesor uczelni. Od 2020 r. pracuje w Instytucie Historii Sztuki WNKS UW (Katedra Historii Kultury).

W latach 2012-2016 zastępca dyrektora Instytutu Historycznego UW ds. studenckich; od 2016 do 2020 r. prodziekan ds. studenckich i doktoranckich Wydziału Historycznego UW. Od 2020 r. prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce UW.

W latach 1999-2007 członek redakcji Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi (Rzym).

Od 2015 członek Rady Redakcyjnej czasopisma „Memoria Europae” (Argentyna, Università di San Juan de la Frontera).

Wybrane publikacje

  • Recepcja idei gregoriańskich w Polsce do początku XIII wieku, Wrocław 2005 (II wydanie: Toruń 2016).
  • Mury Sodomy. Piotra Damianiego „Księga Gomory” i walka z sodomią wśród kleru, Kraków 2011.
  • Święty Piotr Damiani, Pisma monastyczne, (redakcja naukowa i opracowanie), Źródła Monastyczne 83, Kraków 2018.
  • Rudolf Glaber, Kroniki roku tysiącznego, (redakcja naukowa i opracowanie, razem z M. T. Gronowskim OSB), Źródła Monastyczne 90, Kraków 2020.
  • Święty Piotr Damiani, Kazania o dziewicach, (redakcja naukowa i opracowanie), Źródła Monastyczne 91, Kraków 2020.Liber Romani. Studia ofiarowane Romanowi Michałowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. G. Pac, K. Skwierczyński, Warszawa 2020